ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ


Κατηγορία: Εκθέσεις
Ώρα: 11:00-22:00
Χώρος: Νέοι Φούρνοι


Η Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας παρουσιάζει τα 5 επιτραπέζια παιχνίδια που παρήχθησαν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ενδυνάμωσης ΜΚΟ. Τα παιχνίδια συν-δημιουργήθηκαν από λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και ειδικούς, οι οποίοι παρακολούθησαν από κοινού το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θεματολογία σχετική με τα δικαιώματα και τη δικτύωση.