ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΝΟΗΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΤΗ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ


Κατηγορία: Workshops
Ώρα: 11:00 – 22:00
Χώρος: Αεριοφυλάκιο 2 – Innovathens


Στον χώρο θα βρίσκεται ειδικός επιστήμονας (ψυχολόγος) ο οποίος θα πληροφορήσει το κοινό για τη Νόσο Alzheimer και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, ενώ άτομα άνω των 60 ετών θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν για την κατάσταση λειτουργίας της μνήμης τους μέσω της συμπλήρωσης ενός ειδικού ερωτηματολογίου και να κάνουν ασκήσεις νοητικής ενδυνάμωσης που εστιάζουν στην προσοχή, τη μνήμη, την ταχύτητα του εγκεφάλου, τις ανθρώπινες δεξιότητες και την ευφυΐα!

Στόχος της δράσης είναι να ενημερωθεί το κοινό και οι περιθάλποντες για τη νόσο Alzheimer και την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία, ώστε να διατηρεί ο κάθε άνθρωπος στο πέρασμα του χρόνου ενεργητικότητα και καλή ποιότητα ζωής.