ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε-LEARNING ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε-LEARNING ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Ε-LEARNING ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»


Κατηγορία: Έκθέσεις
Ώρα: 11:00-22:00
Χώρος: Αεριοφυλάκιο 2 – INNOVATHENS


Η πλατφόρμα e-learning του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την ενίσχυση της βιωμένης εμπειρίας της εθελοντικής συμμετοχής και προσφοράς, καθώς και την ανάπτυξη ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύγχρονο εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω ενός ευχάριστου και προσιτού ψηφιακού περιβάλλοντος εκμάθησης. Προσφέρεται ως εργαλείο και οδηγός για όλους όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές του Εθελοντισμού, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους πάνω στην Οδική Ασφάλεια αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα το Έργο και τις Δράσεις του Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς».

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο έχει αναπτυχθεί σε ξεχωριστά μαθήματα με επιμέρους ενότητες που ενθαρρύνουν τον έλεγχο της γνώσης, την αξιολόγηση αλλά και τη διάδραση μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες. Η πλατφόρμα συνδέεται με τη νέα, εύχρηστη και δυναμική ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ., ενώ απευθύνεται σε ενήλικες, μαθητές Λυκείου και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Επισκεφθείτε το περίπτερο του Ι.Ο.ΑΣ., ενημερωθείτε για τα οφέλη του εθελοντισμού και των δράσεων για την Οδική Ασφάλεια, και μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε κι εσείς πολίτες ενός κόσμου χωρίς τροχαία δυστυχήματα.