Ο “ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ” ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΕ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης του προγράμματος επιχορήγησης Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

Continue Reading